เกาะเสม็ด ทะเลสวย น้ำใส ไม่ไกลจากกรุงเทพ กับการท่องเที่ยวที่สามารถเลือกบรรยากาศ กำหนดวัน งบประมาณ ได้ด้วยตัวเอง ขึ้นอยู่กับความชอบและสไตล์ของแต่ละคน ทำให้เกาะเสม็ด กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลที่ติดอันดับยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศมาช้านาน จากชายฝั่งบ้านเพ ระยองไปประมาณ 6.5 กิโลเมตร ก็ถึงพื้นที่เกาะเสม็ดซึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยม มีเนื้อที่ถึง 3125 ไร่เลยทีเดียว ในบริเวณเกาะเสม็ดนั้น เต็มไปด้วยอ่าวที่สวยงามให้เลือก จึงเป็นทำเลที่หลายหลากเหมาะแก่การดื่มกินบรรยากาศตามความชอบใจ ไม่ว่าจะเป็น หาดทรายแก้ว ซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องของทรายริมหาดที่สวยงาม เนื้อละเอียดสมชื่อหาด หรืออ่าวอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นอ่าวกลาง อ่าววงเดือน อ่าวพร้อม ฯลฯ จุดเด่นของเกาะเสม็ด นอกเหนือจากจะประกอบด้วยอ่าวที่มีจุดเด่นแตกต่างกันหลายอ่าว ยังมีตำนานความเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องราวในวรรณคดีไทยที่โด่งดัง พระอภัยมณี ที่มีการบรรยายถึงเกาะแก้วพิสดาร และมีการระบุว่าคือเกาะเสม็ดแห่งนี้นี่เอง ดูเหมือนรูปปั้นที่มีอยู่เป็นแลนด์มาร์คของเกาะเสม็ดทั้งพระอภัยมณี นางยักษ์ นางเงือก สุดสาคร ก็ล้วนแต่เป็นการย้ำจนเชื่อว่า ที่นี่คือใช่เกาะแก้วพิสดารในวรรณคดีดังกล่าว กิจกรรมที่น่าสนใจ             นักท่องเที่ยวที่ไปเกาะเสม็ดนั้น จุดใหญ่ๆ คือ ได้เล่นน้ำทะเลที่ยังมีความใสสะอาด แม้มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากแต่ก็กระจายไปในพื้นที่ต่างๆRead More →