Chawab-Team

ที่พักบาหลีราคาดี รีบจองก่อนหมดโปรฯ (คลิ๊กเลย) บาหลีเป็นถิ่นที่อยู่ของชนเผ่าออสโตรนีเชียน (Austronesian)อ่านต่อ

ล่องใต้ไปสุราษฏร์ธานี      “สุราษฎร์ธานี” เมืองที่มีภูมิประเทศแบบภูเขา รวมทั้งที่ราบชายฝั่ง มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งบริเวณที่เป็นทะเลและเป็นเกาะอ่านต่อ